Tunge kjøretøy

Bilverksted for tungtransport

Ring eller send mail til kundesenter for timeavtale
Telefon: 72 44 63 18
E-post:  fvs@fosen.no

Hva vi utfører

 • Verksted for tunge kjøretøy tar alle merker.
 • Gjennom bussavtalen med ATB samarbeider vi spesielt med:
  - Scania
  - Volvo
  - Iveco
 • Bilverkstedet har dekkutstyr for personbiler til lastebil/buss og anleggsmaskiner samt tilbud om dekkhotell.
 • Deler
 • Dekkhotell
 • Vask